Αδειοδότηση

Άδεια Creative Commons
Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου διατίθενται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές.

florina map 2
Μελέτη Περιβάλλοντος, Δ΄ τάξη

Δειγματική διδασκαλία

Η συγκεκριμένη διδασκαλία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 στην Δ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Βεύης, τις δύο πρώτες ώρες του ωρολογίου προγράμματος. Δίδαξαν από κοινού ο σχολικός σύμβουλος και η δασκάλα της τάξης. Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο κεφάλαιο, Ο τόπος μας: Τα φυσικά χαρακτηριστικά του,  γιατί θα ήταν περισσότερο οικείο στα παιδιά, συνεπώς θα είχαν ισχυρότερο μαθησιακό κίνητρο. Προηγήθηκε συνάντηση και συνεργασία με τη δασκάλα της τάξης, Άννα Κορμά, προκειμένου να αναζητηθούν και να καθοριστούν τα βασικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας αυτής. Αξιοποιήθηκαν οι αντίστοιχες σελίδες από το βιβλίο μαθητή και δημιουργήθηκαν φύλλα εργασίας με κεντρικό σημείο αναφοράς το Νομό της Φλώρινας.

Στόχοι

  • Να ορίσουν τη θέση του Νομού Φλώρινας σε σχέση με τους άλλους νομούς.

  • Να εντοπίσουν τα κυριότερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του Νομού και να τα αποτυπώσουν σε χάρτη

  • Να αναζητήσουν και να καταγράψουν τα κυριότερα δεδομένα του Νομού.

  • Εξοικείωση με την ψηφιακή αναπαράσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς τοπίου.

Μέσα & Υλικά

   1. Τα φυσικά χαρακτηριστικά του Νομού της Φλώρινας

   2. Ο Νομός της Φλώρινας - διάγραμμα

   3. Ταυτότητα Νομού

Δραστηριότητες

 1. Προσομοίωση Γεωγραφικά διαμερίσματα

Σύνδεση με τα προηγούμενα, πρώτες αναφορές στα φυσικά χαρακτηριστικά.

 1. Προσομοίωση Γεωγραφικά διαμερίσματα & Νομοί

Εντοπισμός του Νομού Φλώρινας στα όρια του γεωγραφικού διαμερίσματος της Μακεδονίας.

 1. Χάρτης Νομού & Πυξίδα

Με την πυξίδα πάνω στον έντυπο χάρτη που έχουν μπροστά τους, ορίζουν και περιγράφουν τη θέση του Νομού σε σχέση με τους γειτονικούς, σε σχέση με την Ελλάδα, τη σχέση του χωριού τους με τα γειτονικά, ...

 1. Φύλλο εργασίας Τα φυσικά χαρακτηριστικά του Νομού της Φλώρινας

Μελετούν τον έντυπο χάρτη και ζωγραφίζουν τον δικό τους, δίνοντας έμφαση στα φυσικά χαρακτηριστικά.

 1. Φύλλο εργασίας Ο Νομός της Φλώρινας ? διάγραμμα

Συζητούν, αναφέρουν δεδομένα και συμπληρώνουν το διάγραμμα.

 1. Φύλλο εργασίας Ταυτότητα Νομού

Στηριζόμενοι στις προηγούμενες δραστηριότητες, φτιάχνουν την ταυτότητα του Νομού.

 1. GoogleEarth

Εικονική περιήγηση στο Νομό της Φλώρινας, αναγνώριση βασικών φυσικών χαρακτηριστικών και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Περιήγηση σε μέρη που έχουν υπόψη τους τα παιδιά.

 

Αδειοδότηση
Άδεια Creative Commons
Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου διατίθενται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές.

Go to top