Αδειοδότηση

Άδεια Creative Commons
Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου διατίθενται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές.

Το χρονολόγιο δημιουργήθηκε με αφορμή την 104η επέτειο της Απελευθέρωσης της Φλώρινας από τους Οθωμανούς. Αξιοποιήθηκε το μέρος εκείνο της τοπικής βιβλιογραφίας που σχετίζεται με το συγκεκριμένο ζήτημα (βλ. Βιβλιογραφία στο τέλος της χρονογραμμής).

Η περιήγηση στην εφαρμογή μπορεί να γίνει είτε από τα βελάκια δεξιά και αριστερά της οθόνης παρουσίασης (επάνω) είτε πιέζοντας σε κάθε καταχώριση στη λωρίδα του χρόνου (κάτω). Ακόμη, υπάρχει δυνατότητα μεγέθυνσης - σμίκρυνσης και επιστροφής στην αρχική διαφάνεια από τα χειριστήρια στο αριστερό μέρος της λωρίδας του χρόνου.

Περιηγηθείτε στο χρονολόγιο από το παράθυρο παρακάτω, ή μεταβείτε στην ίδια την εφαρμογή πιέζοντας εδώ.

* Επίσης, σε διαδραστικό χάρτη μπορείτε να περιηγηθείτε στις σχετικές με το ζήτημα της Απελευθέρωσης οδούς της πόλης πιέζοντας εδώ
Αδειοδότηση
Άδεια Creative Commons
Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου διατίθενται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές.

Go to top