Αδειοδότηση

Άδεια Creative Commons
Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου διατίθενται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εκπονήθηκε με αφορμή την κινητή έκθεση αρχειακού υλικού που οργάνωσαν με αφορμή την εκατονταετηρίδα από την Απελευθέρωση οι Βιβλιοθήκες και το Γενικά Αρχεία των τεσσάρων νομών της Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας, με υλικό από τις συλλογές τους.

Το συμπιεσμένο συνημμένο περιέχει:

  • αρχείο με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε επεξεργάσιμη μορφή (doc)
  • αρχείο με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκτύπωση (pdf)
  • 7 αρχεία εικόνων (jpg) με τα τεκμήρια, τα οποία θα πρέπει να εκτυπωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στη δεύτερη σελίδα του εκπαιδευτικού πρόγράμματος.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε :

  • να το υλοποιήσετε ως έχει στο χώρο της έκθεσης,
  • να το υλοποιήσετε σε διαφορετικό χώρο και χρόνο,
  • να το τροποποιήσετε, ώστε να καλύψει τις ανάγκες των δικών σας μαθητών,
  • να χρησιμοποιήσετε μερικές ή όλες τις δραστηριότητες, αυτούσιες ή τροποποιημένες, σε μελλοντικά προγράμματα που τυχόν θα εκπονήσετε για άλλα θέματα.

Τα τεκμήρια που αξιοποιούνται στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελούν προϊόν επιλογής και επεξεργασίας από τον Ιωάννη Καρατζά και την Αλεξάνδρα Μαμούρη των Γ.Α.Κ. ? Αρχεία Ν. Φλώρινας.

Λήψη αρχείου

Αδειοδότηση
Άδεια Creative Commons
Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου διατίθενται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές.

Go to top