Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εκπονήθηκε με αφορμή την κινητή έκθεση αρχειακού υλικού που οργάνωσαν με αφορμή την εκατονταετηρίδα από την Απελευθέρωση οι Βιβλιοθήκες και το Γενικά Αρχεία των τεσσάρων νομών της Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας, με υλικό από τις συλλογές τους.

Το συμπιεσμένο συνημμένο περιέχει:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε :

Τα τεκμήρια που αξιοποιούνται στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελούν προϊόν επιλογής και επεξεργασίας από τον Ιωάννη Καρατζά και την Αλεξάνδρα Μαμούρη των Γ.Α.Κ. ? Αρχεία Ν. Φλώρινας.

Λήψη αρχείου