Αδειοδότηση

Άδεια Creative Commons
Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου διατίθενται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές.

Ο συμπιεσμένος φάκελος περιέχει:

  • Εισαγωγική παρουσίαση για τους διαδραστικούς πίνακες.
  • Διαδικτυακές παραπομπές σε εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό.
  • Θεωρητικό πλαίσιο χρήσης διαδραστικών πινάκων.
  • Σενάρια χρήσης διαδραστικών πινάκων.
  • Αξιοποίηση για ΠΕ 60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (4 αρχεία)

Αδειοδότηση
Άδεια Creative Commons
Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου διατίθενται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές.

Go to top