Αδειοδότηση

Άδεια Creative Commons
Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου διατίθενται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές.

Στην κατηγορία αυτή δημοσιεύεται οτιδήποτε έχει σχέση με την ενδοσχολική επιμόρφωση.

Στην κατηγορία αυτή δημοσιεύονται ενημερωτικά σημειώματα και υλικό σχετικό με δειγματικές διδασκαλίες που πραγματοποιούνται στα σχολεία της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας από τον Σχολικό Σύμβουλο.

Στην κατηγορία αυτή δημοσιεύεται οτιδήποτε σχετικό με τις επιμορφωτικές συναντήσεις που πραγματοποιούνται στα σχολεία της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας από τον Σχολικό Σύμβουλο με τη συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού και εκτός τάξης.

Αδειοδότηση
Άδεια Creative Commons
Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου διατίθενται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές.

Go to top