Αδειοδότηση

Άδεια Creative Commons
Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου διατίθενται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές.

Μετά από αίτημα της δασκάλας της Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βεύης, Άννας Κορμά, πραγματοποιήθηκε δειγματική διδασκαλία την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013, τις δύο πρώτες ώρες του ωρολογίου προγράμματος. Σκοπός της διδασκαλίας ήταν να δούμε με ποιον τρόπο η χρήση χειραπτικών υλικών μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές.

Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε από τη δασκάλα το Κεφάλαιο 22 της Ενότητας 4, σ. 58-59, που είναι εισαγωγικό για τα κλάσματα. Τα χειραπτικά υλικά που χρησιμοποιήσαμε ήταν κυκλικοί δίσκοι κομμένοι από απλό χαρτί Α4, ζευγάρια κυκλικών δίσκων από χαρτονι (βλ, Βιβλίο Δασκάλου σ. 70) και μαγνητικοί κυκλικοί δίσκοι (εμπορικό προϊόν) χωρισμένοι σε δεύτερα, τρίτα και τέταρτα.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχέδιο διδασκαλίας: λήψη αρχείου.

 

Αδειοδότηση
Άδεια Creative Commons
Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου διατίθενται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές.

Go to top