Αδειοδότηση

Άδεια Creative Commons
Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου διατίθενται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές.

Την Πέμπτη 8/3/2012, ώρες 12.00 - 14.00, στο Δημοτικό Σχολείο Υδρούσας θα πραγματοποιηθεί επιμορφωτική συνάντηση στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, σύμφωνα με τα παρακάτω:

 • Θέμα: Διαδραστικός προβολέας - Χρήση και διδακτική αξιοποίηση
 • Επιμορφωτικές τεχνικές: Επίδειξη, Εισήγηση, Προσομοίωση
 • Συμμετοχή:Κάθε εκπαιδευτικός:
  • Να επιλέξει από τη λίστα που ακολουθεί έναν σύνδεσμο με διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό για ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, το οποίο θα παρουσιάσει - χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης. Σκοπός μας είναι να "ανακαλύψουμε" και να μάθουμε μερικά βασικά πράγματα, καθώς και να συζητήσουμε γι' αυτά.
 • Ενδεικτικό πρόγραμμα επιμορφωτικής συνάντησης:
  • Παιδαγωγικό πλαίσιο αξιοποίησης του διαδραστικού πίνακα στη σχολική τάξη.
  • Επίδειξη λειτουργίας διαδραστικού προβολέα.
  • Χρήση του προβολέα από τους εκπαιδευτικούς και προσομοίωση διδασκαλίας με τη χρήση των διαδραστικών λογισμικών που επέλεξαν .

Αδειοδότηση
Άδεια Creative Commons
Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου διατίθενται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές.

Go to top