Την Πέμπτη 8/3/2012, ώρες 12.00 - 14.00, στο Δημοτικό Σχολείο Υδρούσας θα πραγματοποιηθεί επιμορφωτική συνάντηση στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, σύμφωνα με τα παρακάτω: