Αδειοδότηση

Άδεια Creative Commons
Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου διατίθενται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές.

Την  Τρίτη 27/3/2012, ώρες 12.00 - 14.00, στο Δημοτικό Σχολείο Αρμενοχωρίου θα πραγματοποιηθεί επιμορφωτική συνάντηση στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης με τη συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού του Αρμενοχωρίου και της Σκοπιάς, σύμφωνα με τα παρακάτω:

 • Θέμα: Λειτουργική χρήση του εγχειριδίου της Γραμματικής
 • Επιμορφωτικές τεχνικές: Εργαστήριο και Προσομοίωση Διδασκαλίας
 • Συμμετοχή: Κάθε εκπαιδευτικός:
  • Να επιλέξει μια ενότητα από το βιβλίο Γλώσσας της τάξης του, με βάση την οποία θα εξετάσουμε τους τρόπους διδασκαλίας των γραμματικών φαινομένων που εμπεριέχονται σε αυτήν,
  • Να εντοπίσει στο βιβλίο Γραμματικής τις σελίδες που αντιστοιχούν στα γραμματικά φαινόμενα της ενότητας.
 • Ενδεικτικό πρόγραμμα επιμορφωτικής συνάντησης:
  • Εισαγωγικά για το νέο εγχειρίδιο Γραμματικής
  • Τι σημαίνει λειτουργική χρήση;
  • Προγράμματα Σπουδών 2003 και 2011
  • Εργαστηριακή ενασχόληση με φύλλα εργασίας (από το συνημμένο αρχείο).
  • Μελέτη γραμματικών φαινομένων των ενοτήτων που επιλέχθηκαν, προτάσεις διδακτικών δραστηριοτήτων

Για καλύτερη προετοιμασία, σας στέλνω συνημμένο αρχείο, όπου θα βρείτε τα εξής:

 • Λειτουργική γραμματική - φύλλα εργασίας (να εκτυπωθεί και να δοθεί από ένα αντίτυπο σε κάθε συνάδελφο)
 • ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ Γλώσσας (2003) (δεν είναι απαραίτητο να εκτυπωθεί)
 • Διδακτικοί στόχοι του μαθήματος της Γλώσσας (2003) (δεν είναι απαραίτητο να εκτυπωθεί)
 • Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Γλώσσας (2011) (δεν είναι απαραίτητο να εκτυπωθεί)

Διαδικτυακές παραπομπές με γλωσσικό ενδιαφέρον:

Αδειοδότηση
Άδεια Creative Commons
Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου διατίθενται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές.

Go to top