Την  Τρίτη 27/3/2012, ώρες 12.00 - 14.00, στο Δημοτικό Σχολείο Αρμενοχωρίου θα πραγματοποιηθεί επιμορφωτική συνάντηση στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης με τη συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού του Αρμενοχωρίου και της Σκοπιάς, σύμφωνα με τα παρακάτω:

Για καλύτερη προετοιμασία, σας στέλνω συνημμένο αρχείο, όπου θα βρείτε τα εξής:

Διαδικτυακές παραπομπές με γλωσσικό ενδιαφέρον: