ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (6800-3300 π.Χ.)
ΕΠOXH XAΛKOY (3300-1100 π.Χ.)
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (1100-700 π.Χ.)
ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (700-500 π.Χ.)
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (500-300 π.Χ.)
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (330-30 π.Χ.)
ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (30 π.Χ.-330 μ.Χ.)
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ (330-1453)
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (1453-1821)
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ (1821-2016)
Οι καταχωρίσεις στο Google Spreadsheet (GSS) πραγματοποιήθηκαν από τον Γιάννη Κασκαμανίδη. Η οπτικοποίηση έγινε από τον Γιάννη Κασκαμανίδη με τη χρήση της εφαρμογής Timemap.js του Nick Rabinowitz και το GSS API.